ส่งต่อเพื่อบอกบุญ..แค่นำขิงมาต้มกับของ 3 อย่างนี้ กินวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น จะช่วยขจัดสารนิโคตินที่สะสมอยู่ในปอด บ้านใครมีคนสูบบุหรี่แนะนำให้อ่าน

ควันบุหรี่เป็นโทษต่อปอด

Read more