เราไม่ทิ้งกัน เตรียมพร้อมโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ ล็อตที่ 3

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 63 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14 เมษายน 63 แล้วจำนวน 2,400,000 ราย คิดเป็นมูลค่า 12,000 ล้านบาท โดยในช่วงวันที่ 15 – 17 เมษายน 63 กระทรวงการคลังจะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินช่วยเหลือในรอบที่ 3

สำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์แต่ได้รับแจ้งว่าการโอนเงินไม่สำเร็จ หรือเข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชี แล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการแก้ไข เพื่อรอรับการโอนเงินเยียวยางวดเดือนเมษายนอีกครั้งในวันที่ 22 หรือ 29 เมษายน 63

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเปิดช่องทางการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรอง ในวันที่ 20 เมษายน 63 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่มีช่องทางเปิดรับเอกสาร เพื่อลดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน ด้วยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย คลังจังหวัด สรรพากรพื้นที่ ธนาคารออมสิน และธนาคารธกส. เป็นต้น

โดยผู้ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจาก ใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์