จังหวัดเดียว เจออีกหลายคลัสเตอร์

.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้มีผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 168 ราย ผู้ติดรายใหม่มาจาก

1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเกณฑ์ อ.สัตหีบ (ทหารเกณฑ์) 2 ราย สะสม 1,808 ราย มีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้

2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 4 ราย สะสม 5,120 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,808 ราย

3. Cluster บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม

4. Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 38 ราย

5. Cluster บริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย

.

6. Cluster บริษัท ยองริม เทคไทย จำกัด อ.บ้านบึง 3 ราย

7. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย

8. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

9. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด(เชียงใหม่ 2 ราย,กรุงเทพมหานคร 1 ราย)

10. สัมผัสผู้ติดยืนยัน(ในครอบครัว 55 ราย,สถานที่ทำงาน 29 ราย,บุคคลใกล้ชิด 5 ราย,ร่วมวงสังสรรค์ 2 ราย)

11. สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวน) 9 ราย 12. อยู่ระหว่างการสอบสวน 40 ราย

.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19