ชาวบ้านร้อง ทำถนนขวางทางน้ำไหล

.

ชาวบ้านในพื้นที่ ม.6 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด ร้องเรียนหลังจากมีการก่อสร้างขยายถนน สายตราด-แหลมศอก จาก 2 เป็น 4 เลน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1-2 ระยะทางรวม 800 เมตร ทำให้ฝนที่ตกลงมาไม่มีทางระบายออก น้ำจึงเอ่อท่วมถนนและบ้านเรือนที่อยู่ริมถนนเดือดร้อนกันถ้วนหน้า

พื้นที่บริเวณดังกล่าวพบว่าน้ำได้เอ่อท่วมพื้นถนนและเข้าบ้านเรือนของประชาชนที่อู่ริมถนนนับ 10 หลัง ตรวจสอบทางภูมิศาสตร์พบว่าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ อีกทั้งริมถนนเคยเป็นทุ่งนาเก่าที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำก่อนจะไหลลงคลองไป แต่ปัจจุบันมีการก่อสร้างขยายถนน รวมถึงที่ดินที่อยู่ในเส้นทางระบายน้ำมีการถมที่ดินที่สูงขึ้น และเมื่อฝนตกลงมาทำให้ไม่สามารถระบายออกไปสู่คลองได้น้ำจึงเอ่อท่วมถนนและเข้าบ้านเรือนดังกล่าว ซึ่งระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ประชาชนต้องช่วยกันสูบน้ำที่อยู่หน้าบ้านของตนเองเพื่อเร่งการระบายน้ำออกไป

.

สอบถามนางมานะ อานามวงษ์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 ม.6 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด หนึ่งในชาวบ้านทีได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเปิดเผยว่า หลังจากมีการก่อสร้างขยายถนนเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว เริ่มประสบปัญหากับน้ำท่วมเพราะการก่อสร้างได้ขวางทางน้ำระบาย อีกทั้งระบบวางท่อของถนนยังทำไม่แล้วเสร็จ ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมามีการระบายช้ากว่าเดิมส่งผลให้เอ่อท่วมถนนและบ้าน ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูก่อนต่อไปว่าหากถนนมีการก่อสร้างเสร็จแล้วปัญหาน้ำท่วมจะหายตามไปด้วยหรือไม่

.