แจงแล้ว ชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT

.

ความคืบหน้าจากกรณีการใช้ Antigen Test Kit ล่าสุด นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ขณะนี้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการในสถานพยาบาลเท่านั้น สำหรับการซื้อมาตรวจเองที่บ้าน ในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาและชี้แจงต่อประชาชนอีกครั้ง

สำหรับช่องทางการจำหน่ายชุดตรวจ Antigen Test Kit ต้องเป็นสถานพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และร้านขายยาที่มีเภสัชกร ไม่สามารถขายทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยชุดตรวจที่มีการขึ้นทะเบียน 24 ราย ในจำนวนนี้ประมาณ 7 รายได้ยื่นเรื่องเพื่อปรับเอกสารกำกับการใช้สำหรับการใช้ด้วยตนเอง และจะมีมากขึ้นหลังกฎหมายบังคับใช้

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นการหาองค์ประกอบ ไว รั ส เก็บตัวอย่างเหมือนการทำ RT-PCR คือ การแหย่จมูกถึง คอ หอย แหย่ทางช่องปาก โพรงจมูกหรือใช้น้ำลาย ขึ้นกับชุดตรวจแต่ละชนิด

.

ส่วนความแม่นยำนั้นกรณีผลบวกใกล้เคียงกับ RT-PCR ถึง 90% มีข้อจำกัดคือกรณีผลลบ หากเชื้ อ มีน้อยจะตรวจไม่เจอ ผลลบจึงไม่ได้แปลว่าไม่มี เชื้ อ ต้องตรวจซ้ำใน 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการ ดังนั้นช่วงที่มีผู้ติด เชื้ อ ไม่มากจึงไม่ได้ใช้วิธีนี้ ขณะนี้ต้องนำมาใช้เนื่องจากมีการรอตรวจจำนวนมาก หากมีผลเป็นบวกต้องแจ้งสถานพยาบาลเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษา นายแพทย์ศุภกิจกล่าวว่า การใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง บริษัทต้องทำเอกสารกำกับการใช้ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย ผู้ใช้ต้องตรวจสอบวันหมดอายุ เก็บไว้ในที่ไม่โดนแสงแดด เตรียมสถานที่ตรวจไม่ให้ปะปนผู้อื่น เก็บตัวอย่างให้ถูกต้อง

.

เมื่อนำมาสัมผัสกับน้ำยาและหยดลงชุดตรวจ จะต้องมีเส้นขึ้นที่ตัวอักษร C หากไม่ขึ้นแสดงว่าตรวจไม่ถูกต้อง ต้องใช้ชุดตรวจใหม่ ส่วนอักษร T หากมีเส้นขึ้นมาถือว่าเป็นผลบวก ไม่มีเส้นเป็นผลลบ ใช้เสร็จแล้วถือเป็นขยะติด เชื้ อ ให้ใช้น้ำยาล้าง เชื้ อ ก่อนทิ้ง และทำความสะอาดล้างมือหลังทดสอบ