พบ 7 คลัสเตอร์ใหม่

.

วันที่ 12 ก.ค. 2564 แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. เปิดเผยถึงการระบา ดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ติด CV-19 เพิ่มขึ้น หรือคลัสเตอร์ใหม่ มีดังนี้

จ.ชลบุรี

– อ.ศรีราชา ตลาดสดรัตนากร ผู้ติด 29 ราย

จ.ปทุมธานี

– อ.ลำลูกกา บริษัทผลิตอุปกรณ์แก๊ส ผู้ติด 13 ราย

จ.สุราษฎร์ธานี

– อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลเอกชน ผู้ติด 7 ราย

จ.นครศรีธรรมราช

– อ.เมืองนครศรีธรรมราช ร้านอาหาร ผู้ติด 12 ราย

.

จ.กาญจนบุรี

– อ.เมืองกาญจนบุรี ตลาดสายหยุด ผู้ติด 7 ราย

จ.ปราจีนบุรี

– อ.เมืองปราจีนบุรี บริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ติด 22 ราย

จ.ตาก

– อ.แม่สอด บริษัทชิปปิ้ง ผู้ติด 7 ราย

แพทย์หญิงอภิสมัย ระบุเพิ่มเติมถึงคลัสเตอร์มัรกัส ดะวะห์ โรงเรียนปอเนาะ ล่าสุดมีการติด CV-19 กระจาย 12 จังหวัด ยะลา ปัตตานี ภูเก็ต นราธิวาส สงขลา สตูล กระบี่ พัทลุง พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง รวมยอดผู้ติด CV-19 สะสม 1,047 ราย

.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยนะคะ