สธ. เสนอ งดเดินทางข้ามจังหวัด

โฆษณา

ด่วน สธ. เสนอ ศบค. งดออกเคหสถาน งดเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่สีแดง (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ-ปริมณฑล) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อคุมการแพร่กระจาย CV19 กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ศบค. ยกระดับมาตรการ จำกัดการเดินทาง

โฆษณา

งดประชาชนออกนอกเคหสถานถ้าไม่จำเป็น (ยกเว้น ไปโรงพยาบาล,ตลาดเพื่อซื้อ อาหาร) เสนอไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด ยกเว้น ตลาด, ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมาตรการทั้งหมดนี้จะถูกใช้ในพื้นที่สีแดง เป็นเวลา 14 วัน ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ ศบค. ไปแล้ว และต้องรอ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง

โฆษณา