สธ. เสนอ งดเดินทางข้ามจังหวัด

.

ด่วน สธ. เสนอ ศบค. งดออกเคหสถาน งดเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่สีแดง (กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ-ปริมณฑล) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อคุมการแพร่กระจาย CV19 กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ศบค. ยกระดับมาตรการ จำกัดการเดินทาง

.

งดประชาชนออกนอกเคหสถานถ้าไม่จำเป็น (ยกเว้น ไปโรงพยาบาล,ตลาดเพื่อซื้อ อาหาร) เสนอไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด ยกเว้น ตลาด, ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยมาตรการทั้งหมดนี้จะถูกใช้ในพื้นที่สีแดง เป็นเวลา 14 วัน ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอ ศบค. ไปแล้ว และต้องรอ ศบค.พิจารณาอีกครั้ง

.