เปิด 6 กลุ่มอาชีพ เสี่ยงที่สุด

.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ cv 19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.)

จากข้อมูลการสอบสวน โดยสำนักอนามัย กทม. ระหว่างวันที่ 1-30 มิ.ย.64 พบว่า กลุ่มอาชีพของผู้ป่ วย cv ที่พบมากที่สุดคือ

1 ค้าขาย

2 พนักงานบริษัท

3 ก่อสร้าง

.

4 พนักงานโรงงาน

5 รับจ้าง

6 นักเรียน/นักศึกษา

สำหรับกลุ่มผู้ป่ว ยวัยทำงาน จะมีโอกาสติด จากที่ทำงาน หรือจากสถานที่ต่างๆ และเมื่อกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวว่าติด ก็จะนำ มาแพร่ให้กับคนในครอบครัวและในชุมชนใกล้บ้านได้มากกว่าคนวัยอื่น

.

อย่างไรก็ตาม ย้ำให้ครัวเรือนที่มีสมาชิกในวัยทำงาน ซึ่งต้องออกไปทำงานนอกบ้านเพิ่มความระมัดระวัง พร้อมแนะนำให้หมั่นสังเกตตนเอง หากมีไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ควรงดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและรักษาระยะห่างกับผู้สูงอายุ เมื่อกลับจากทำงาน หรือนอกที่พักอาศัย ควรอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ ที่นำติดตัวออกไปด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า และกุญแจ ก่อนเก็บเข้าที่ เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะอยู่บนพื้นผิวสิ่งของต่างๆ ได้