พบอีก 5 คลัสเตอร์ใหม่ กระจายไป 5 จังหวัด

.

วันที่ 4 ก.ค. จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล CV-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ อว่า วันนี้ ผู้ติดเชื้ อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 5,916 ราย จำแนกเป็นการติดเชื้ อใหม่ 5,877 ราย ติดเชื้ อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 39 ราย ทำให้ยอดผู้ป่ว ยติด CV-19 สะสม 254,204 ราย

โดยข้อมูลผู้ป่ว ยที่เสี ยทั้ง 44 ราย พบใน กทม.มากที่สุด 30 ราย รองลงมา คือ สมุทรปราการ 3 ราย ยะลา และนครปฐม จังหวัดละ 2 ราย และขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และนครศรีธรรมราช พบผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย

นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ 5 คลัสเตอร์ จาก 5 จังหวัด ดังนี้

– สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร จากบริษัทเครื่องใช้ในครัวเรือน พบผู้ติด 15 ราย

– ชลบุรี อ.พานทอง จากบริษัทพิมพ์บรรจุภัณฑ์ พบผู้ติด 16 ราย

– นนทบุรี อ.ไทรน้อย จากแคมป์คนงานก่อสร้าง พบผู้ติด 28 ราย

– ตาก อ.แม่สอด จากโรงงานเสื้อผ้า พบผู้ติด 153 ราย

– กระบี่ อ.คลองท่อม จากโรงเรียน พบผู้ติด 14 ราย

.

ขณะที่จังหวัดที่ไม่พบผู้ติด CV-19 มีเพียง 4 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง ลำพูน ชุมพร และแม่ฮ่องสอน ส่วนจังหวัดที่พบผู้ติด CV-19 จำนวน 1-10 ราย (สีเขียว) มี 22 จังหวัด, ผู้ติด จำนวน 11-50 ราย (สีเหลือง) มี 33 จังหวัด, ผู้ติด CV-19 จำนวน 51-100 (สีส้ม) มี 7 จังหวัด และผู้ติด CV-19 มากกว่า 100 ราย (สีแดง) มี 11 จังหวัด

.