ส่งเด็กน้อยเข้ารักษาตัว

.

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เพจ MGR Online อีสานบ้านเฮา ได้โพสต์ข้อความระบุวว่า กรณีเด็กน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่นติดเชื้อโควิด-19ยกศูนย์รวมถึงครูพี่เลี้ยงด้วย จนกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่น่าสะเทือนใจด้วยความสงสารเด็กๆอายุเพียง2-3ขวบที่เป็นเหยื่อโรคระบาดเพราะผู้ใหญ่ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีจิตสำนึกที่จะปกป้องบุคคลอันเป็นที่รักของตัวเองและเพื่อนบ้านในชุมชนให้ปลอดภัยในภาวะวิกฤตโรคระบาดทั้งที่ตัวเองมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง…หมายถึงแม่ของน้องอายุ 2 ขวบกลับจาก จ.ชลบุรี

ขณะที่ผู้นำท้องถิ่น ไล่ไปตั้งแต่พวกอบต.กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านหรือแม้แต่ อสม.เองก็เพิกเฉยที่จะตรวจสอบว่าแต่ละวันมีใครเดินทางจากต่างถิ่นเข้าหมู่บ้านบ้าง เพื่อจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังได้ทันท่วงที ทั้งที่สื่อทุกแขนงเสนอข่าวโรคระบาดโควิด-19กันโครมๆรายงานยอดป่วยยอดตายทุกวัน สำนึกในความรับผิดชอบยังน้อย

.

ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเองก็ชะล่าใจ ยังติดวัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการไทยที่เน้นปฏิบัติการเชิงรับมากกว่าการทำงานแบบเชิงรุก ไม่พยายามป้องกันก่อนเหตุเกิด ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนถึงจะมะรุมมะตุ้มตามแก้… และวิธีการทำงานในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะวิกฤตโรคระบาดที่มีชีวิตผู้คนเป็นเดิมพัน เลิกได้แล้วกับการออกประกาศขอความร่วมมือโน่นนั่นนี่ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ไม่สามารถหวังผลสัมฤทธิ์ได้แน่นอนอย่างสื่อโซเชียล

เช่น ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดต้อง Scan QR code, ให้กักตัวอยู่ที่บ้านเฝ้าดูอาการ 14 วัน,มีอาการต้องสงสัยรีบแจ้ง อสม.หรือ จนท.รพ.สต.หรือติดต่อสาธารณสุขจังหวัด…ถามหน่อย 100 คนจะมีถึง 10 คนไหม ที่ให้ความร่วมมือตามที่ออกประกาศ…ในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ต้องใช้มาตรการเชิงบังคับ หรือไม่ก็บูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดเวรยามไปตั้งจุดตรวจคัดกรองตามทางขาเข้า ทั้งทางบกและทางอากาศ เหมือนที่หลายจังหวัดเขาทำกันไปก่อนหน้านั้นแล้ว จึงไม่แปลกว่าทำไมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของขอนแก่นถึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

.

ขอบคุณ MGR Online อีสานบ้านเฮา