เปิดภาพแคมป์ล่าสุด แรงงานเขมรถูกนายจ้างพามาทิ้ง

.

สืบเนื่องจาก วันที่ 27 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา การยกระดับมาตรการสกัดกั้นการ แพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และคำสั่งปิดแคมป์แรงงานก่อสร้างใน กทม.และปริมณฑล รวมทั้งห้ามการเดินทาง-เคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ (28 มิ.ย.64)

ภาพจาก ช่อง 7

ส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานบางส่วนทยอยเดินทางกลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาวไทย หรืองแรงงานต่างชาติ ชาวกัมพูชา ที่พบว่านายจ้างได้ส่งกลับ โดยใช้เส้นทางผ่านแดนที่ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในการเดินทางกลับไปยังประเทศกัมพูชา

ภาพจาก ช่อง 7

ทั้งนี้พบว่านายจ้างได้นำแรงงานชาวกัมพูชา มาทิ้งไว้ตามข้างทางเส้นทาง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ทำให้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ( ตม.) กาบเชิง ต้องนำแรงงานต่างชาติ ที่ถูกนายจ้างนำมาทิ้งข้างทาง ไปรวบรวมไว้ในจุดเดียวที่บริเวณด้านข้าง สำนักงาน (ตม.) กาบเชิง เพื่อป้องกันกรณีอาจมีมีแรงงานติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 นำเชื้อมาแพร่กระจายให้กับประชาชนในพื้นที่

.

ภาพจาก ช่อง 7

เจ้าหน้าที่ ตม.กาบเชิง เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันแรกที่พบว่า มีแรงงานชาวกัมพูชา เดินทางกลับประเทศกัมพูชามากกว่าปกติถึงเท่าตัว ประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่อสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีมาตรการเข้มในการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในพื้นที่จำกัด ซักประวัติ ตรวจหา เ ชื้ อ และผลักดันกลับประเทศ ไม่ให้ออกนอกเส้นทาง โดยเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งรถยนต์กระบะ รถบรรทุก 6 ล้อ รถควบคุมผู้ต้องหา

และรถบัส ในการขนส่งแรงงานต่างชาติและสัมภาระเพื่อผลักกันออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือนายจ้างหรือผู้ขับรถส่งแรงงานต่างชาติ ขอให้นำแรงงานต่างชาติ ชาวกัมพูชาไปส่งที่ สนง.ตม.กาบเชิง เพียงจุดเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมโรคและผลักดันกลับประเทศ

ภาพจาก ช่อง 7

.

กรณีปิดแคมป์ก่อสร้าง แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนา วานนี้ (26 มิ.ย.64) สสจ.สุรินทร์ พบผู้ ติดเชื้อรายใหม่ 14 คน ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน สำรวจและแจ้งให้ผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่ ให้กักกันตัว14วัน ตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด ติดตามและรายงานผลให้อำเภอรับทราบ