ต้นลำเจียกโบราณ ออกดอกครั้งแรกในรอบ 1,300 ปี

.

ชาวบ้านเชื่อเป็นไปตามตำนานพระนางศรีจันทรา หลังต้นลำเจียก โบราณออกดอกครั้งแรกในรอบ1,300 ปี ซึ่งตามตำนานได้กล่าววไว้ว่า พระนางศรีจันทรา ที่ก่อนถูกจับไปเป็นมเหสี ได้ปลูกต้นลำเจียกและอธิษฐานไว้ว่า ถ้าตนกลับมาขอให้ต้นลำเจียกออกดอก แต่ถ้าไม่ได้กลับมาขออย่าให้ออกดอก

สำนักข่าว อมรินทร์ รายงานว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพากันมาที่ปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บ้านภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โดยผู้ที่เดินทางมางต่างพากันมาชมความงามของดอกลำเจียก ที่กำลังบานเป็นสีเหลือง ท่ามกลางดงของต้นลำเจียกสีเขียว เพียงดอกเดียว ที่อยู่บริเวณข้างสระบัวข้างปราสาทภูมิโปนแห่งนี้

ต้นลำเจียกดังกล่าวเป็นต้นลำเจียกสายพันธ์ุโบราณที่ปลูกคู่กับปราสาทภูมิโปนแห่งนี้ มานานกว่า 1,300 ปี เป็นสายพันธ์ุที่ไม่เคยออกดอกมานานกว่าพันปี ซึ่งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ออกดอก ทำประชาชนและชาวบ้านฮือฮากับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการออกดอกครั้งแรกในรอบ 1,300 ปี ตรงตามตำนานของปราสาทโบราณแห่งนี้ ที่เล่าเรื่องราวของ พระนางศรีจันทรา หรือ ราชวงศ์พระจันทร์ เจ้าหญิงแห่งภูมิโปน ที่ปลูกต้นลำเจียกไว้ ก่อนถูกจับจากภูมิโปนไปเป็นมเหสีของกษัตริย์แห่งนครนายพราน

.

.