ประกาศ เลื่อนเปิดเทอม

.

วันนี้ (12 มิถุนายน 2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีโนบายให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ปรากฏว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้มีผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลใจ กลัวว่าบุตรหลานที่ไปโรงเรียนจะติดเชื้ อกลับบ้าน จึงทำให้โรงเรียนหลายแห่งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน ตัดสินใจเลื่อนการเปิดเรียนกันหลายโรงเรียน

.

จากการสำรวจของโรงเรียนต่างๆ เบื้องต้นพบว่ามีหลายโรงเรียนทั้งในตัวเมืองนครราชสีมา และต่างอำเภอได้ประกาศเลื่อนการเปิดเทอมออกไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน และมีโรงเรียนของรัฐบาลบางพื้นที่ อาทิ โรงเรียนปลูกปัญญา อ.เมือง เลื่อนเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 21 มิ.ย., โรงเรียนมารีย์วิทยา อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 มิ.ย., โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. เลื่อนไปเปิดวันที่ 21 มิ.ย.

.

โรงเรียนสารศาสตร์ หัวทะเล อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 21 มิ.ย., โรงเรียนบ้านคุณหนู อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 23 มิ.ย., โรงเรียนเมธาพัฒน์ อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 23 มิ.ย. และโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ อ.ปากช่อง เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 มิ.ย. เป็นต้น