สั่งรื้อด่วน 3 แยกวัดใจ เซ่นหนุ่มมึน จะเลี้ยวขวายังไง

.

จากคลิปที่โลกออนไลน์แชร์เหตุการณ์บริเวณ 3 แยกแห่งหนึ่ง พบว่ามีการก่อสร้างแบบชวนงง ทำคนที่ขับมานั้นสับสนว่าจะเลี้ยวขวาอย่างไรแม้ป้ายบอกให้เลี้ยวได้แต่มีสิบล้อวิ่งสวนมาตลอด กลายเป็นว่าต้องวัดใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อันตรายไม่น้อย

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท เผยว่า ถนนในคลิปดังกล่าวคือบริเวณแยกดอนคา ถนนทางหลวงชนบทสาย รบ.4015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3236 – บ้านตากแดด อ.บางแพ จ.ราชบุรี มีความกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ทิศทางเลี้ยวไปทางซ้าย ซึ่งมีถนนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา กว้าง 6 เมตรมาเชื่อมตรงด้านขวาเป็นลักษณะสามแยก

.

จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเดิมไม่ได้เปิดช่องทางให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยังถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรเป็นจำนวนมากถึง 4,282 คันต่อวัน โดยเฉพาะรถบรรทุก 324 คันต่อวัน อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ต่อมา กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)ได้ออกแบบและปรับปรุงทางแยกเพื่อให้ประชาชนเลี้ยวขวาได้

อย่างไรก็ดี จากกรณีที่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเกิดความสับสนและไม่ปลอดภัย กรมทางหลวงชนบทจึงมีความเห็นว่า ต้องปรับปรุงบริเวณสามแยกดังกล่าว มีแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนจากทางโค้งให้เป็นสามแยกแบบตัว T (T-intersection) โดยจะดำเนินการรื้อเกาะยกบริเวณกลางแยกออก ปรับช่องจราจรใหม่ให้เหมาะสม แก้ไขตำแหน่งเส้นหยุดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยรถที่จะเลี้ยวขวาจาก ทล.3236 จะต้องมีการหยุดรอเลี้ยวก่อนเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางแยก แก้ไขแนวเกาะยก และป้ายจราจรให้สอดคล้องกับกายภาพถนนใหม่

.

กรมทางหลวงชนบท จะเร่งดำเนินการปรับปรุงบริเวณดังกล่าว ภายใน 2-3 วัน ทั้งนี้ ต้องขออภัยผู้ใช้รถที่ทำให้เกิดความสับสนและความไม่สะดวกในการเดินทางมา ณ ที่นี้