ภาพที่ไม่เคยเห็น ตลาดท่าน้ำนนทบุรี

.

จากกรณีที่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งที่ 1294/64 ฉบับที่ 40 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งเพิ่มเติมสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตลาดสดสมบัติ ให้ปิดต่อเนื่อง 14 วัน ตั้งแต่ 11-24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีพื้นที่สีแดง-สีเขียว และให้ปิดอาคารพาณิชย์และสถานประกอบการโดยรอบตลาดและฝั่งตรงข้ามทั้ง 2 แห่ง รวมถึง ร้านค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอยทุกประเภท ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเฟซบุ๊ก รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แชร์ภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่โพสต์ภาพบรรยากาศของจังหวัดนนทบุรีที่สุดเงียบเหงา พร้อมระบุข้อความว่า “ภาพที่คน นนทบุเรี่ยนไม่คิดว่าจะได้เห็น … สภาพแถวตลาดท่าน้ำนนท์ ที่แทบจะเป็นเมืองร้าง”

โพสต์ดังกล่าว


ภาพดังกล่าว

.


ภาพดังกล่าว


ภาพดังกล่าว


ภาพดังกล่าว


ภาพดังกล่าว

.

ภาพดังกล่าว