ขนพืชผักสดๆ หนักกว่า 10 ตัน แจก

.

ชาวบ้านอมก๋อยขนพืชผักผลผลิตเกษตรทั้งฟักทอง มะเขือเทศและพริกหนุ่มขาว รวมกว่า 10 ตัน เข้าเมืองเชียงใหม่แจกจ่ายฟรีให้ประชาชนนำไปใช้ปรุงอาหารบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพช่วงโควิด-19 วันนี้ (14 พ.ค.64) ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาวบ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพะนะเซีย ทำการบรรทุกพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ ฟักทอง มะเขือเทศ และพริกหนุ่มขาว

น้ำหนักรวมกันกว่า 10 ตัน ทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและชาวชุมชนในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารรับประทานในครอบครั วซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การCV19 ระลอกใหม่นี้

.

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 33 ในการช่วยเหลือเรื่องการบรรทุกขนย้ายพืชผลทางการเกษตรดังกล่าวพร้อมทั้งช่วยในการแจกจ่ายถึงมือประชาชน และนำรถครัวสนามกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนมาประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วย

ทั้งนี้นายพะนะเซีย เปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรปลูกพืชผักอยู่แล้ว ทำให้มีผลผลิตการเกษตรที่เป็นอาหารจำนวนมากและไม่ขาดแคลนแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ที่กำลังเดือดร้อนจากการไม่มีงานทำไม่มีรายได้และขาดแคลนอาหาร ด้วยการแบ่งปันพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่จำนวนมากนำมาแจกจ่ายให้เพื่อบรรเทาความเดือร้อนในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้

เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆครับคนไทยไม่ทิ้งกัน

.

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์ทีวี