เตือนพื้นที่เสี่ยง 32 จังหวัด เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง

โฆษณา

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชก แรง ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ เชียงราย,

เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, น่าน, อุทัยธานี, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, เลย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, กาญจนบุรี, ราชบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

โฆษณา

ด้วยในช่วงวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2564 ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2564 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ

โฆษณา

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้