ข่าวดี ล่าสุดอนุมัติวันหยุดเพิ่มแล้ว

.

ล่าสุดมีการแถลงจาก น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งเลื่อนวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนี้จะไม่ถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปกติ เพราะเป็นวันพิเศษที่เกิดขึ้นช่วงปี 2564 นี้เท่านั้น ส่วนหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่มีการนัดหมายไว้ก่อนแล้ว หากยกเลิกจะก่อให้เกิดผล กระทบ ต่อประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความสมควรว่าจะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้ เช่นเดียวกับหน่วยงานเอกชน และสถาบันการเงิน จะหยุดหรือไม่หยุดก็ได้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ส่วนวันหยุดประจำภาคจะทดลองใช้เฉพาะปี 2564 เท่านั้น มติให้ถือตามภาคที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้ วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเป็นวันตรุษจีน วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากชดเชยวันเข้าพรรษา และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็น เนื่องจากเป็นวันมหิดล ส่วนวันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ เนื่องจากประเพณีไหว้ พระธาตุ ประจำปี วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประเพณีงานบุญ บั้ง ไฟ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ เนื่องจากประเพณีสารทเดือนสิบ และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง เนื่องจากเทศกาลออกพรรษา รวมทั้งมีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวัน ปิยะมหาราช จากวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคมเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

การที่รัฐออกวันหยุดพิเศษ และวันหยุดประจำภาคเนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะจากวันหยุดยาวที่ผ่านมา มีผลสำรวจออกมาแล้วว่าวันหยุดยาวประชาชนออกไปจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการ กระตุ้นภายในประเทศมากยิ่งขึ้น


ภาพดังกล่าว

.

ภาพดังกล่าว