สั่งปิดด่วน โรงงานห้องเย็น

.

วันนี้ (8 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งปิดโรงงานห้องเย็นในพื้นที่ ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ซึ่งประกอบกิจการห้องเย็นและสัตว์น้ำแปรรูป หลังพบพนักงานติด CV-19 จำนวน 39 คน จากพนักงานทั้งหมด 69 ราย หรือคิดเป็นพนักงานกว่่า 56.62%

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จึงพบสถานการณ์ระบา ดในโรงงานดังกล่าว ในขณะที่ผู้ไม่พบเชื้ อยังคงเป็นผู้สัมผัสเสี่ยง สูงที่มีโอกาสติด CV-19 ได้

.

นอกจากนี้สถานประกอบการแห่งนี้ เป็นสถานที่กระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังสถานประกอบการแห่งอื่นๆ หากปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของ CV-19 ไปยังสถานที่อื่นๆในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เรียกประชุมผู้ประกอบการแรงงาน เพื่อหารือและทำความใจในประเด็นการป้องกัน การแพร่กระจายของ CV-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว หลังจากที่ บริษัทมีการตรวจพบ CV-19 เกินครึ่งของพนักงานในบริษัท และส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ในพื้นที่ใกล้เคียงยังเป็นชุมชนหอพักที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย

.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน และขอให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 เข้ารับการตรวจโดยด่วน