อาการเชื้อลงปอด สังเกตุได้ด้วยตัวเอง

เปิดอาการโควิดลงปอด ระยะแรก-ระยะที่ 2 เราเองก็สังเกตได้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเอกซเรย์ปอดทุกวัน จะเป็นไปตามข้อบ่งชี้ของแพทย์ โดยแพทย์จะเฝ้าระวังอาการในช่วง 10 วันแรกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีไวรัสลงปอด หรือปอดอักเสบรุนแรงในระยะที่ 2

เปิดอาการโควิดลงปอด ระยะแรก-ระยะที่ 2 เราเองก็สังเกตได้

ส่วนผลข้างเคียงจากการใช้ยาฟาวิพิราเวีย และมีอาการตอบสนองแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายแต่ละคน ที่ต้องระวัง คือ คนอ้วน คนสูงอายุ คนมีโรคเรื้อรัง เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการหนักกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงขอให้แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพื่อลดความรุนแรงของโรค

ขอบคุณ teenee