เปิด 10 จังหวัดติดเยอะที่สุดในวันนี้

โฆษณา

การแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 รายงานว่า

รายงาน 10 จังหวัดอันดับพบ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 26 เม.ย. 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1.กรุงเทพมหานคร 901 ราย

2.สมุทรปราการ 110 ราย

3.ชลบุรี 104 ราย

โฆษณา

4.นนทบุรี 97 ราย

5.เชียงใหม่ 84 ราย

6.สุราษฎร์ธานี 59 ราย

7.สมุทรสาคร 57 ราย

8.นครปฐม 46 ราย

9.สงขลา 38 ราย

โฆษณา

10.เพชรบุรี 34 ราย