เราชนะ เปิดให้ทบทวนสิทธิรับ 7,000

โฆษณา

วันที่ 8 มี.ค.2564 โครงการ เราชนะ เปิดให้ทบทวนสิทธิ สำหรับประชาชนที่ ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.2564 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-21 ก.พ.2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-8 มี.ค.2564

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์

1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

โฆษณา

2.กดเมนู ทบทวนสิทธิ ปุ่มสีเหลือง

3.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย วันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน

4.กด ขอทบทวนสิทธิ

5.รอตรวจสอบสิทธิเราชนะ ว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ โดยจะขอดูผลได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.

วิธีเช็กสิทธิ์เราชนะ

1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2.เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

3.กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ โดยใช้ หมายเลขประชาชน ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเกิด

โฆษณา

4.คลิก ตรวจสอบสถานะ