โซเชียลรับไม่ได้ หลังร้านกาแฟ ประกาศไม่ต้อนรับ คนบนดอย

โฆษณา

เรียกได้ว่าเกิดกระแสดร าม่าจนำได้ เมื่อเพจ โรงคั่วกาแฟ สิรภพ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ทางร้านขออนุญาติแจ้ง ไม่ขอต้อนรับลูกค้ากลุ่ม ชาติ พั น ธ์บนดอย ที่มาใช้บริการแล้วไม่ปฎิบัติตามกฎของร้าน คือ ไม่รักษาความสะอาด ก่อความวุ่นวายในร้าน ทางร้านขออนุญาติไม่ต้อนรับ ทั้งนี้ทางร้าน เคยมีการบอกกล่าวตักเตือนกันหลายรอบแล้ว

โพสต์ด้งกล่าว

รูปที่ทางร้านถ่ายเก็บไว้

พบว่าทำผิดกฏทางร้าน

แต่เมื่อเพจโพสต์ข้อความออกไปกลับกลายเป็นกระแสต ีกลับอย่างรวดเร็ว

โฆษณา


ความคิดเห็นชาวโซเชียล


ความคิดเห็นชาวโซเชียล


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

โฆษณา

อย่างไรก็พิจารณากันเอาครับผม