ยอดพระธาตุพนม ฉัตรทองคำ ๑๖ กิโลกรัม ที่ประดับไปด้วยเพชรกว่า ๒๐๐ เม็ด

โฆษณา

สวัสดีครับ ในครั้งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร วัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

ปัจจุบันมี พระเทพวรมุนี เป็นเจ้าอาวาส ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดย เฉพาะอย่างยิ่ง

ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวด้วย ในฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน ๓ ของทุกปี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหล

มาจากทุกสารทิศมาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม

และสำหรับงานใหญ่ประจำปีของชาวนครพนมและชาวไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ สำหรับงานนมัสการพระธ าตุพนม

โดยในปีนี้ ๒๕๖๓ ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งพุทธศ าสนิกช นจากทั่วทุกภาคก็จะเดินทาง

ไปกราบนมัสการพระธ าตุพนมเป็นจำนวนมากในทุกปีโดยเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทางเพจ

โฆษณา

วัดพระธ าตุพนมวรมหาวิห าร ก็ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า ปลียอดพระธ าตุพนม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา ๕๙ นาที อนุโมทนาบุญใหญ่ สมโภช ๑ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๖๓

ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก วัดพระธ าตุพนมวรมหาวิห าร

โฆษณา

และขอบคุณเพจ มหัศจรรย์สกลนคร