ตอบแล้ว เราชนะ มีเงินเกิน 500,000 แต่ถอนเงินออก แล้วจะได้เงินเยียวยาไหม

โฆษณา

เรียกได้ว่าการเปิดลงทะเบียน เราชนะ เพื่อรับเงิน เ ยี ย ว ย า cv คนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในช่วงสถานการณ์การcvโดยใช้งานผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง

โดยหนึ่งในเงื่อนไขคือ ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ทำให้หลายคนมีข้อสงสัยว่า หากถอนเงินออกจากบัญชีเพื่อรับเงินจากโครงการในตอนนี้ จะสามารถทำได้หรือไม่

โฆษณา

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเงินในบัญชีของผู้มีสิทธิว่า การพิจารณาเกี่ยวกับเงินฝากในบัญชีนั้นจะเป็นตรวจสอบเงินฝาก ณ สิ้นปี 2563

โฆษณา

ทั้งนี้ หมายความว่า หากเมื่อสิ้นปี 2563 ท่านมีเงินฝากเกิน 500,000 แต่พอเข้าปี 2564 ท่านถอนเงินนั้นจนเงินเหลือน้อยกว่า 500,000 ไม่ว่าจะเพื่อรับสิทธิเราชนะหรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าไม่ทันแล้ว เพราะทางกระทรวงการคลังใช้เกณฑ์สิ้นปี 2563 เป็นที่ตั้ง