พุทธศาสนิกชนมารอกราบไหว้ หลวงตาบุญชื่น ธุดงค์เท้าเปล่าทั้งฝน ทั้งหนาว

โฆษณา

หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ อายุ 72 ปี หลังจากที่ท่านได้ออก ธุดงค์ อีกครั้ง ท่านเดินธุดงค์เท้าเปล่าและไม่ขอรับปัจจัยจากญาติโยม ท่านรับเพียงแต่น้ำเท่ๅนั้น ทำให้เกิดพลังศรัทธาอย่างแรงกล้า

ตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์ โดยพุทธศาสนิกชนและประชาชนได้นำผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า มาปูริมทาง เพื่อให้หลวงตาบุญชื่นเหยียบให้ และนำกลับไปเป็นของกราบไหว้บูชา

โฆษณา

ล่าสุดนี้แม้ว่าฝนจะตกท่านยังคงเดินธุดงค์ต่อ ไม่หวั่นเรื่องอากาศเย็นและฝน ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ออกมารอกราบไหว้ท่านที่ข้างทาง และรอถวายน้ำดื่มให้กับท่าน

สิ่งของที่ญาติโยมนำมาถวายตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์ หลวงตาได้นำไปถวายต่อให้กับวัดต่างๆ และยังได้มอบให้ทางโรงเรียนที่เดินธุดงค์ผ่านอีกด้วย

โฆษณา

ที่มา : siamrath.co.th