พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ หมูธงฟ้า

โฆษณา

โดยมีเป้าหมายกระจายให้ครอบคลุมไปยังอำเภอต่าง ๆ จำนวน 7 ครั้ง 6 จุด ดังนี้

วันที่ 8 ก.พ. 64 และ 14 ก.พ. 64 ณ ตลาดอินเตอร์มาร์ท ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี

วันที่ 9 ก.พ. 64 ณ หน้าศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ ต.คูคต อ.ลำลูกกา

วันที่ 10 ก.พ. 64 ณ เทศบาลนครรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

วันที่ 11 ก.พ. 64 ณ หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี วันที่ 12 ก.พ. 64 ณ หมู่บ้านกฤษณา 2 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก

โฆษณา

วันที่ 13 ก.พ. 64 ณ หมู่บ้านปาริชาต 345 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี เวลาจำหน่าย ตลาดเริ่มตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป สถานที่อื่น ๆ ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

ซึ่งในวันที่ 8 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมานั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการฯ ณ ตลาดอินเตอร์มาร์ท อ.เมืองปทุมธานี ซึ่งผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว มีประชาชนมาจับจ่ายเป็นจำนวนมาก

โฆษณา

ข่าวโดย กำพล วงศ์สุทธา ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด ปทุมธานี