กาละแมร์ งานเข้า ล่าสุดโดนแจ้ง 3 ข้อหา

โฆษณา

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหาร ได้มีหนังสือถึง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ และ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด กรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ และ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ได้โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยแสดง คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ โดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาต

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ ได้เดินทางมาพบ พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรับทราบ ข้อกล่าวหาตามหมายเรียก

โดย พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ และ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ดังนี้

1.ความผิดฐาน โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 มีอัตราโทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

โฆษณา

2.ความผิดฐาน โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ เป็นความผิด ตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติอาหาร พุทธศักราช 2522 มีอัตราโทษ จำไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

3.ความผิดฐาน เป็นความผิดตาม มาตรา 14 พุทธศักราช 2550 มีอัตราโทษโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ ให้การรับสารภาพในความผิดฐาน โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต และ โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ ส่วนความผิดฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมฯ นางสาวพัชรศรี เบญจมาศ ให้การปฏิเสธ

โฆษณา

พนักงานสอบสวน กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภค จะได้เร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสำนวนมีความเห็นส่งให้ พนักงานอัยการ โดยเร็วต่อไป