หลวงตาบุญชื่น ถูกส่งต่อให้เป็นบุญยิ่งขึ้น

โฆษณา

เพจ ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ ได้มีการลงเรื่องราว ตลอดเวลา 4วันที่หลวงตาบุญชื่น ได้ธุดงค์ ผ่านจังหวัดบึงกาฬและได้มีประชาชนมากมายรอการเมตตาและกราบสักการะหลวงตาตามริมถนนและตามวัดที่หลวงตาพำนัก ได้มีญาติโยมที่ศรัทธาได้ถวายเตรื่องดื่มน้ำต่างๆมากมาย เพราะหลวงตาไม่รับเงินปัจจัย รับแต่สิ่งของน้ำดื่ม สิ่งของน้ำดื่มที่ญาติโยมถวายก็จะใส่รถนำไปให้สถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลวัดและสถานที่สาธารณะที่คนหมู่มาก โรงพยาบาลปากคาดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เมตตาจากหลวงปู่ให้นำน้ำดื่มมอบให้ทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลปากคาดได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่บุญชื่น ที่ได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และ เจ้าหน้าที่

โฆษณา

ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ

โพสต์

โฆษณา

ที่มา ข่าวท้องถิ่นบึงกาฬ