คนบ่นหนัก โดนปัดตกทั้งที่เงินได้ไม่ถึง 3 แสน

โฆษณา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มกันแล้วสำหรับการเช็กสิทธิ เราชนะ เพื่อรับเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับคนที่มี่แอปฯ เป๋าตัง โดยกลุ่มนี้ไม่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่จะถูกคัดกรองทันที โดยผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะต้องไม่เป็น

ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 33

เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง หรือรับบำนาญจากทางราชการ

มีเงินเกิน 5 แสนบาททุกบัญชี

มีรายได้เกิน 3 แสนบาทเมื่อสิ้นปี 2562

วิธีเช็กสิทธิ เราชนะ

เข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ

กรอกข้อมูลได้แก่ เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด

กดตรวจสอบสถานะ

หน้าจอของคนที่ได้รับเราชนะ เป็นอย่างไร

โฆษณา

คนที่ได้รับสิทธิเราชนะ จะขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และจะมีการโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดี พร้อมกับมีตารางโอนเงินขึ้นมาให้ดูว่า เงินจะเข้าวันไหนบ้าง โดยจะเริ่มโอนเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น. เป็นเงิน 2,000 บาท จากนั้นจะโอนเงินเข้าสัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนกว่าจะครบ 7,000 บาท

หน้าจอของคนที่ไม่ได้รับเราชนะ เป็นอย่างไร

คนที่ไม่ได้สิทธิเราชนะ จะขึ้นหน้าจอว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ” เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ กัน เช่น

ท่านเป็นผู้มีเงินได้ถึงประเมินเกิน 300,000 บาทต่อปี ปีภาษี 2562

ท่านเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายประกันสังคม

ท่านมีบัญชีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2563

ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

โลกออนไลน์ระงม พลาดเราชนะ เพราะเงินได้เกิน 3 แสน ทั้งที่ตอนนี้ตกงาน

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเหตุผลที่คนถูกปฏิเสธมากที่สุดคือ เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาท ซึ่งหลายคนบ่นว่า เมื่อปี 2562 ยังคงมีงานทำเป็นปกติ รายได้เลยอาจจะมีเข้ามามาก แต่พอปี 2563 เมื่อเจอวิกฤต รายได้ลดลง บางคนหนักถึงขั้นตกงานต้องขายบ้านขายรถ แต่ทางรัฐกลับเอารายได้พึงประเมินของปี 2562 มาคิด นั่นทำให้คนที่ตอนนี้รายได้ลดหรือตกงาน พลาดสิทธิรับเงินช่วยเหลือจากรัฐไปอย่างน่าเสียดาย