ยืนยันสิทธิ เราชนะ วันแรกไม่ได้กันเพียบ

โฆษณา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นับเป็นวันแรกที่โครงการ เราชนะ โอนเงินเข้าครั้งแรก สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์ จนครบ 7000 บาท ขณะที่ กลุ่มผู้ใช้ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน ก็สามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ เราชนะ ได้ผ่านแอพพ์เป๋าตังแล้ววันนี้ หลายคนที่รอลงทะเบียน ต่างเผยว่า ประสบกับปัญหาต่างๆ ไม่น้อย

หลายรายดำเนินการไม่สำเร็จ เนื่องจากระบบบอกว่าไม่พบเลขบัตรประชาชน ขณะที่ ประชาชนจำนวนมาก รู้สึกไม่ยุติธรรมที่มีการใช้ฐานเงินได้ปี 2562 ซึ่งยังไม่เกิด CV-19

โฆษณา

จำนวนมากเกิดปัญหาว่า มีเงินได้มากกว่า 300,000 บาท ซึ่ง ไม่ได้มีรายได้มากขนาดนั้น ขณะที่บางคน ก็ไม่มีประกันสังคม แต่ก็ขึ้นว่ามีประกันสังคม โดยเฉพาะกับเหล่านักเรียน นักศึกษา หลายราย มีการกรอกข้อมูลครบทุกช่อง เปลี่ยนหลายเครื่อง แต่ก็ขึ้นว่าดำเนินการไม่สำเร็จ เนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ใหม่