อนุมัติแล้ว วันจะโอนเงิน 4,000 บ. ให้ผู้ประกันตน ม.33

โฆษณา

วันที่ 5 ก.พ.2564 รายงานจากกระทรวงแรงงานแจ้งว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินจำนวน 4,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ให้กับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยเท่านั้น ประมาณ 9 ล้าน 2 แสนคน ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และไม่จ่ายเงินสด

ทั้งนี้ ตอนแรกจะยื่นข้อสรุปรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ แทน โดยอยู่ระหว่างการรอยื่นเรื่องเข้า ครม.

โฆษณา

ไทม์ไลน์การรับสิทธิ์

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” แล้ว

วันที่ 15 ก.พ.2564 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ 16-28 ก.พ.2564 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.ม.33เรารักกัน.com

วันที่ 1-7 มี.ค.2564 จะมีการตรวจสอบสิทธิ

วันที่ 8-14 มี.ค.2564 จะให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

วันที่ 15 มี.ค.-5 เม.ย.2564 เงินจะเริ่มจ่ายเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

โฆษณา

วันที่ 31 พ.ค.2564 สิ้นสุดการใช้จ่าย