ครม.ไฟเขียว ป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล สามารถมีสระและวรรณยุกต์ได้

โฆษณา

ข่าวดี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเรื่อง ป้ายทะเบียน รถ ทีทางคณะรัฐมนตรีได้ประชุมกัน

โดยจากการประชุมมีสาระสำคัญเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ การกำหนดให้ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือ วรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้

เพื่อนำลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลoดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โฆษณา

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัด

ตัวอย่างเช่น ป้ายทะเบียนชื่อ ไตรศุลี 1 ศรีสะเกษ และจะนำไปเปิดประมูล เพื่อนำเงินไปเข้าไปสร้างท้องถนนช่วยผู้ประสบภัยจากท้องถนน

โฆษณา

แหล่งที่มา : dailynews.co.th