คุณตาอดีตทหาร ถูกเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืนครึ่งแสน นาน 7 ปี

โฆษณา

โผล่แล้วอีกหนึ่งกับกรณีที่มีผู้สูงอายุออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวจำนวนมากว่าตนถูกเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุคืน ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา พบอีกรายแล้ว นายเอี้ยง นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ชาวหมู่ 14 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ได้รับผลกระทบจากการเรียกเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับเดือนละ 600 บาท ซึ่งได้รับมานานกว่า 7 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 51,600 บาท ที่ต้องใช้คืน

โดยตนได้รับหนังสือทวงถามมาเป็นระยะจากทาง อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และได้มาท ว ง ถามที่บ้าน พร้อมกับเรียกไปไกล่เกลี่ยรับสภาพห นี้ ซึ่งตนได้ชำระงวดแรกเป็นเงินก้อนใหญ่ จำนวน 10,320 บาท ต่อมาตนเองได้รับหนังสือสารภาพห นี้ ซึ่งออกโดย อบต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

โดยแจ้งว่าขอให้แบ่งชำระเป็นงวดๆ จนครบจำนวน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยชำระทุกวันที่ 10 ของเดือน ทำให้ตนเองมีความเดือ ด ร้อนอย่างมาก

โฆษณา

นายเอี้ยง นาคสิงห์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อหลายสิบปีก่อน ตนเองได้รับราชการเป็นทหาร และไปร บ ที่เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และได้รับบา ด เ จ็ บ จากการโดนส ะ เ ก็ ด ร ะ เ บิ ด จนขา พิ การ หลังจากนั้นได้รับเงินช่วยเหลือองค์การทหารผ่านศึ ก เดือนละ 3,000 บาท มานานกว่า 10 ปี ซึ่งต่อมาได้รับเบี้ยคนพิ การและเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม

ล่าสุดก็ได้รับการท ว ง ถามเงินที่ต้องคืนดังกล่าว โดยปัจจุบันตนเองอาศัยอยู่กับภรรย า ชื่อนางบุญชู นาคสิงห์ อายุ 67 ปี ได้เงินเบี้ยสูงอายุ เดือนละ 600 บาท และรับจ้างเก็บมันสำปะหลังของชาวบ้านในละแวก เลี้ยงชีพ ส่วนตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร อาศัยเงินช่วยเหลือต่างๆ

โฆษณา

จากภาครัฐที่เยียวย ามาให้เท่านั้น ตนเองจึงอยากร้องขอทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ให้ความช่วยเหลือโดยยกเลิกระเบียบดังกล่าว เพราะตอนนี้แม้แต่เงินจะติดตัวยังไม่มี ถ้าหากไม่มีจ่ายคืนในงวดต่อไป ตนเองคงยอมติดคุ ก ใช้ ห นี้ แทน
ขอบคุณ มติชนออนไลน์