สมุทรสาคร ล่าสุดเจอติดเพิ่มอีก 792 ราย

โฆษณา

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ของประเทศไทยในตอนนี้ยังพบผู้ติดต่อเนื่อง โดยเฉพาะจัหวัดสมุทรสาคร ที่ยังพบผู้ติดรายใหม่จนต้องทำการตรวจเชิงรุก ปูพรมตรวจอย่างละเอียดจนพบผู้ติดจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ CV-19 ในจังหวัด ณ เวลา 24.00

โฆษณา

ตรวจ CV-19 สมุทรสาคร

โดยระบุว่า ตรวจพบผู้ติดรายใหม่ 792 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 714 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างด้าว 711 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดจากการตรวจในโรงพย าบาล 78 ราย คนไทย 26 ราย และต่างด้าว 52 ราย

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ย งเพื่อความปลอดภัย