เปิดเรียน 1 ก.พ. เด็กเลื่อนขั้น ไม่ต้องสอบ

โฆษณา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า เรื่องการสอบนั้นยังใช้แผนตามเดิม คือยังไม่สอบออนไลน์ ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 ให้ฝ่ายพิจารณาข้อสอบพิจารณาว่าเด็กอาจได้รับข้อมูลความรู้ไม่ครบถ้วนเท่ากัน เกิดความเหลื่อมล้ำ ข้อสอบ จึงอาจต้องเปลี่ยน ซึ่งทาง ศธ. กำลังดูบริบทอยู่ โดยหลายประเทศได้มีการอนุญาตให้เด็กได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ

ส่วนของนักเรียน ม.6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) อยู่ระหว่างหารือกันว่ามีเนื้อหาไหนที่ควรรู้ที่ต้องสอบในโอเน็ตบ้าง ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การเริ่มควบคุมดีขึ้น ก็ได้รับข้อเรียกร้องจากโรงเรียนอนุบาล ซึ่งจะมีการปรึกษากับ ศบค. ว่าจะสามารถเปิดโรงเรียนอนุบาลได้หรือไม่

โฆษณา

คาดว่าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องประเมินสถานการณ์ ทาง ศธ. กำลังดูบริบทอยู่ โดยหลายประเทศได้มีการอนุญาตให้เด็กได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอบ น้องๆนักเรียนก็เตรียมตวกันไว้นะคะ

โฆษณา

ที่มา : siamnews