ศบค. แถลงยอดผู้ติดวันนี้

โฆษณา

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 17 ม.ค.64 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ทีมโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. แถลงข่าวรายงานยอดผู้ติด CV-19 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564 พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 369 ราย แบ่งเป็นการติดภายในประเทศ 357 ราย รวมยอดผู้ติดสะสม 12,423 ราย ผู้ติดที่รักษาหายแล้ว 9,206 ราย และผู้ติดที่รักษาอยู่ 3,147ราย

โฆษณา

ศูนย์ข้อมูล CV-19

สำหรับจำนวนผู้ติดยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา

กรุงเทพฯ และนนทบุรี 3,218

ภาคเหนือ 322

ภาคกลาง 7,921

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 164

ภาคใต้ 798

ทั้งนี้ ยอดผู้ติด CV-19 เพิ่มขึ้นอีกแล้ว ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ

โฆษณา

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19