วินติดไปแล้ว 3 หมอเตือนรับเงินทอน

โฆษณา

วันที่ 16 ม.ค. นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุม (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีคนขับวินมอเตอร์ไซค์หลายรายติด ว่า จากการค้นข้อมูลเร็วๆ ขณะนี้พบมอเตอร์ไซค์รับจ้างติดจำนวน 3 ราย คนแรกเป็นชายอายุ 64 ปี อ.เมือง จ.นนทบุรี รายที่สองชายไทย กทม. อีกรายเป็นบุรุษไปรษณีย์ บางขุนเทียน กทม. แต่ตอนว่างไปขับวินเป็นอาชีพเสริม โดย 3 เหตุการณ์เป็นการติดจากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดกันในวิน เกิดจากแวะหลายที่ในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ผู้สัมผัสอาจมีผู้โดยสาร หรือมีการพูดคุยคนต่างๆ โดยไม่สวมหน้ากาก

เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าความเสี่ยงอยู่ใกล้เรา การป้องกันการติดในผู้ขับขี่ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ทำได้โดยสวมหน้ากากตลอดเวลาที่พูดคุยกับผู้โดยสาร ใส่หมวกกันน็อก เพื่อไม่ให้เกิดรุนแรงพกเจลแอลกอฮอล์เสมอ

โฆษณา

เมื่อให้บริการจับสิ่งของต่างๆ ที่คนอื่นจับมาก่อน เช่น แวะห้องน้ำข้างทาง อาจมีเชื้อปนเปื้อนได้ ก็ต้องรีบล้างมือ หรือรับเงินจากผู้โดยสารก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ เพื่อลดความเสี่ยง และต้องเตรียมความพร้อมผู้โดยสาร มีผ้าเช็ดทำความสะอาดผสมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเบาะและแฮนด์บ่อยๆ หากมีเชื้อก็จะลดความเสี่ยงลง นพ.จักรรัฐกล่าว

โฆษณา

นพ.จักรรัฐกล่าวว่า ส่วนผู้โดยสารต้องสวมหมวกกันน็อก แต่หากไม่มั่นใจว่าใครสวมหมวกกันน็อกมาบ้าง ถ้าวินช่วยเช็ดทำความสะอาดด้านในหมวกกันน็อกได้ ก็จะเพิ่มความมั่นใจกับผู้โดยสาร แต่ถ้าจะให้ดีผู้ที่ต้องอาศัยการนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นประจำ อาจซื้อหมวกกันน็อกประจำตัวก็ช่วยปลอดภัย ตั้งแต่ก่อนนั่งรถ พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวเช่นกัน เมื่อจับเงินทอนต่างต้องล้างมือให้เรียบร้อย ส่วนผู้หญิงนั่งหันข้างไม่นั่งคร่อมช่วยหลีกเลี่ยงการพูดคุยและมีการน้ำลายกระเด็น สวมหน้ากากก็ยิ่งช่วยได้ ส่วนผู้ชายที่นั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์อาจต้องเว้นระยะห่างและสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ