ลงทะเบียน เราชนะ 4 กลุ่ม ที่จะอดได้รับเงิน 7000

โฆษณา

สำหรับ โครงการ เราชนะ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน หลายคนกำลังให้ความสนใจและตั้งตารอเพื่อลงทะเบียน ซึ่งในเบื้องต้น 4 กลุ่มที่จะไม่ได้เข้าโครงการนี้ คือ

เราชนะ

1.ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2.ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

โฆษณา

3.ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33

4.ผู้ที่มีรายได้สูง

โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ของรายได้อีกครั้ง ซึ่งจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนโครงการเยียวย าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการคนละครึ่ง,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับเป็นข่าวดีเพราะได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เราชนะ ด้วย

โครงการคนละครึ่ง จำนวน 15.3 ล้านคน หากพบว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แต่จะมีการเบิกจ่ายเป็นเงินสด หรือเก็บไว้ใช้กับโครงการคนละครึ่งนั้น ต้องรอให้มีความชัดเจนในวันอังคารที่ 19 ม.ค.64

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ต้องรอการสรุปโครงการ เราชนะ ในวันที่ 19 ม.ค.อีกครั้งค่ะ