สมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อพุ่งไม่หยุด

โฆษณา

วันที่ 10 ม.ค.64 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบมีผู้ติดรายใหม่เพิ่มอีก 80 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 43 ราย เป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างด้าว 41 ราย และพบจากการตรวจหาเชื้ อในโรงพยาบาลอีกจำนวน 37 ราย จำแนกเป็นคนไทย 23 ราย และต่างด้าว 14 ราย สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,341 ราย เป็นคนไทย (ทั้งในโรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 745 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งในโรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,596 ราย

ส่วนผู้ป่ว ยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็นคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 186 ราย ต่างด้าว 176 ราย และมีผู้ที่ต้องเฝ้าสังเกตอาการอีกรวม 818 ราย ขณะที่ผู้พบเชื้ อที่สามารถกลับบ้านได้แล้วรวมทั้งหมด 2,160 ราย โดยจำแนกเป็น รักษาหายในโรงพยาบาลเป็นคนไทยรวม 361 ราย และต่างด้าว 26 ราย กับผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วปลอดภัยสามารถให้กลับบ้านได้รวม 1,773 ราย เป็นคนไทย 170 ราย และคนต่างด้าวรวม 1,603 ราย นอกจากนี้ในส่วนของผู้เสีย ชีวิตยังคงที่ 1 ราย

โฆษณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลนาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ขณะนี้มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดย พันจ่าเอกอัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เปิดเผยว่า ในภาพรวมนั้น ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 4 จะอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และอาคารสนามฟุตซอลที่อยู่ติดกัน โดยมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ ห้องน้ำ และที่อยู่ของผู้ป่ว ยที่มาพักอาศัย

โฆษณา

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าในวันอังคารหรือวันพุธที่จะถึงนี้ ก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับทางจังหวัด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มาดำเนินการต่อ ซึ่งในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สามารถรองรับได้ 200 คน ส่วนอาคารสนามฟุตซอล 150 คน รวม 2 อาคารสามารถรองรับได้ 350 คน และในส่วนที่วัดเทพนรรัตน์ ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร ที่เป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครอีกแห่งหนึ่ง ภาพรวมก็อยู่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน แต่จะพยายามเร่งจุดนั้นให้เสร็จ คิดว่าอย่างน้อยจะส่งมอบให้ทางจังหวัดได้ ก็ในช่วงเดียวกันคือวันอังคารหรือวันพุธจะต้องแล้วเสร็จ