ร้านวอร์มอัพ เชียงใหม่ จ่อโทษสูงสุด

โฆษณา

วันที่ 9 ม.ค.2564 จากกรณีที่เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปกครองเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับร้าน “วอร์มอัพ คาเฟ่” ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36 /2563 เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ CV-19

และข้อหาฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับคำสั่ง ศบค. ที่ 6/2563 จากกรณีมีข้อมูลหลักฐานพบว่าเปิดบริการในคืนวันที่ 31 ธ.ค.63 เกินเวลาที่คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด และต่อมาพบว่ามีผู้ติด CV-19จำนวนหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปใช้บริการในวันเวลาดังกล่าวด้วย

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นอกจากการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับร้าน “วอร์มอัพ คาเฟ่” แล้ว ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าในคืนวันที่ 31 ธ.ค.63 นั้น มีสถานประกอบการคล้ายสถานบริการหรือสถานบริการแห่งใดอีกหรือไม่ ที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งกฎหมายสถานบริการ

โฆษณา

และคำสั่งคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 โดยหากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแน่นอน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ทั้งนี้ในเบื้องต้น มีข้อมูลหลักฐานปรากฏอยู่ในไทม์ไลน์การสอบสวนโร คของผู้ติด CV-19 อยู่แล้วว่ามีที่ใดอีกบ้าง

โฆษณา

ขณะเดียวกันทางจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย ในการที่จะตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันเวลาดังกล่าวนั้น มีที่ใดกระทำความผิดบ้าง และจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งความผิดที่มีโทษสูงสุดนั้น เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่มีโทษสูงสุดเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตหรือปิดสถานที่เป็นระยะเวลา 5 ปี