เปิดไทม์ไลน์ ผู้ป่วยติดเชื้อจ.นนทบุรี รายที่ 230

โฆษณา

ช่วงบ่ายวันนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี กับจำนวนผู้ป่วยที่พบเพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมทั้งรักษาหายแล้ว เสียชีวิต และกำลังรักษาอยู่

โดยจังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 8 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 132 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม ทั้งหมด 248 คน รักษาหาย 131(+3) คน เสียชีวิตสะสม 2 คน อยู่ในโรงพยาบาล 115 คน ผู้ป่วย 8 คน ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องกับตลาดบางใหญ่ 4 คน ตลาดพิชัย 1 คน และตลาดบางบัวทอง 1 คน

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด-19 โดยผู้ป่วย รายที่ 230 (รายที่ 114 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรี เป็นหญิง อายุ 51 ปี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

โฆษณา

และประกาศอีกว่าท่านที่ไปซื้ออาหารทะเล ที่ตลาดบัวทอง และตลาดนัดโกสุมรวมใจ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หลีกเลี่ยงเข้าที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัย และควรพิจารณาเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย

โฆษณา