วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ยอดพุ่ง 527 ราย

โฆษณา

วันที่ 5 ม.ค. 64 ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ล่าสุด พบผู้ติด cv รายใหม่

ไทยพบผู้ติดรายใหม่ 527 คน

ภายในประเทศ 82 ราย

แรงงานข้ามชาติ 439 ราย

SQ 6 ราย

รวมผู้ติดยืนยันสะสม 8,966 ราย

รักษาหายแล้ว 4,397 คน

ศบค. แถลงให้มี พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ

สมุทรสาคร

ระยอง

โฆษณา

ชลบุรี

จันทบุรี

ตราด

โฆษณา

ซึ่งจะเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มข้นกว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยจะมีมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้น เช่น ตั้งด่านมากขึ้น, กำหนดเวลาปิดร้านเร็วขึ้น ซึ่งให้อำนาจ ผู้ว่าฯ สามารถในการตัดสินใจ พิจารณามาตรการเข้มข้นเพิ่มเติม