10 จังหวัด ติดเชื้อมากที่สุดสำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร โดยตัวเลขผู้ติดมากที่สุดใน 10 จังหวัด ณ วันที่ 2 ม.ค. ของกรมควบคุมกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

1.สมุทรสาคร 1,806 ราย

2.ระยอง 343 ราย

3.ชลบุรี 239 ราย

4.กรุงเทพมหานคร 198 ราย

5.สมุทรปราการ 80 ราย

6.นนทบุรี 75 ราย

7.นครปฐม 62 ราย

8.จันทบุรี 54 ราย

9.เพชรบุรี 22 ราย

10.ปทุมธานี 18 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกบ้านทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ