ศบค.แถลงการณ์พบผู้ติดรายใหม่ วันนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

โฆษณา

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 754 ราย ยอดผู้ติดสะสม 8,439 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 4,352 ราย ถือเป็นการติดรายใหม่ที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

โฆษณา

ทั้งนี้ ผู้ติดรายใหม่ 745 คน แบ่งเป็นการติดภายในประเทศ 152 คน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 577 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 คน อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ สำหรับ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบผู้ติดสะสม 2,037 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ

โฆษณา

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19