พื้นที่สีแดง 28 จังหวัดยกระดับควบคุมสูงสุด จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ

โฆษณา

วันนี้ (2 ม.ค.63) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของcvแถลงสถานการณ์ ว่า การประชุม ศบค. เช้านี้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์ คาดว่าจะมีการกระจายอีกมาก รูปแบบการแพร่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้น รวดเร็ว

โดยมีการกำหนดพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

1) ตาก

2) นนทบุรี

3) ปทุมธานี

4) พระนครศรีอยุธยา

5) สระบุรี

6) ลพบุรี

7) สิงห์บุรี

8) อ่างทอง

9) นครนายก

10) กาญจนบุรี

11) นครปฐม

12) ราชบุรี

13) สุพรรณบุรี

14) ระจวบคีรีขันธ์

15) เพชรบุรี

16) สมุทรสงคราม

17) สมุทรสาคร

18) ฉะเชิงเทรา

19) ปราจีนบุรี

20) สระแก้ว

21) สมุทรปราการ

22) จันทบุรี

23) ชลบุรี

24) ตราด

25) ระยอง

26) ชุมพร

27) ระนอง

28) กรุงเทพฯ

โฆษณา

พื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด

1) สุโขทัย

2) กำแพงเพชร

3) นครสวรรค์

4) อุทัยธานี

5) ชัยนาท

6) เพชรบูรณ์

7) ชัยภูมิ

8) บุรีรัมย์

9) นครราชสีมา

10) สุราษฎร์ธานี

11) พังงา

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (38 จังหวัดที่เหลือ)

สำหรับมาตรการในพื้นที่สีแดงที่จะเกิดขึ้น มี 2 ขั้นตอน ด้วยกัน คือ

ขั้นที่ 1

จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ

ปิดสถานที่เสี่ยง

ค้นหา – จับกุมผู้ทำผิด

เลี่ยงกิจกรรมหมู่มาก

ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด

ให้หยุดเรียนหรือเรียนออนไลน์

work from home

ควบคุมการเดินทางจากพท.สีแดง

ค้นหาเชิงรุกเพิ่ม

ขั้นที่ 2 (หากยังคงพบการระบาด) จะมียกระดับเพิ่มเติมจากขั้นที่ 1 คือ

กำหนดเปิด-ปิดสถานประกอบการเพิ่ม

ควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด

Work from home เต็มที่

โฆษณา

ควบคุม/ค้นหา พท.เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง หรือ เคอร์ฟิวส์ได้