เผยรายชื่อ 10 จังหวัด ติด CV-19 มากที่สุดในประเทศ

โฆษณา

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องหลายจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร โดยตัวเลขผู้ติดมากที่สุดใน 10 จังหวัด ณ วันที่ 2 ม.ค. ของกรมควบคุมกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้

1.สมุทรสาคร 1,806 ราย

2.ระยอง 343 ราย

3.ชลบุรี 239 ราย

4.กรุงเทพมหานคร 198 ราย

โฆษณา

10 จังหวัดที่มีผู้ติด CV-19 มากที่สุด

5.สมุทรปราการ 80 ราย

6.นนทบุรี 75 ราย

7.นครปฐม 62 ราย

8.จันทบุรี 54 ราย

9.เพชรบุรี 22 ราย

10.ปทุมธานี 18 ราย

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกบ้านทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ