นครศรีฯ น้ำทะเลหนุนสูง

โฆษณา

วันที่ 1 มกราคม ที่เฟซบุ๊กเพจ ประเทศคอน ได้มีการโพสต์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางผ่านอำเภอปากพนัง ซึ่งในขณะนี้เกิดเหตุทางธรรมชาติ มีน้ำทะเลหนุนสูง จึงฝากเตือนผู้จะสัญจรผ่านให้ใช้ความระมัดระวัง โดยระบุว่า แจ้งเตือน ถนนปากพนัง-หัวไทร บริเวณบ้านหน้าโกฏิ หมู่ที่ 10 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำทะเลหนุนสูง มีคลื่น ซัด น้ำทะเล และมีสิ่งกีดขวางขึ้นมาบนถนน ถ้าไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางครับ

โฆษณา


ภาพจาก ประเทศคอน

ภาพจาก ประเทศคอน

โฆษณา

ขอบคุณ ประเทศคอน