รัฐฯ ประกาศห้ามขๅยหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2.50 บาท

โฆษณา

วันนี้เรามีเรื่องน่ารู้มาฝากทุกคน ซึ่งทาง รัฐบาลได้ประกาศ ห้ามขๅยหน้ากากอนามัยเกินชิ้นละ 2.50 บาท สั่งสาธารณสุข-ตำรวจออกไปตรวจติดตามจับกุมร้านค้าจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.63 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่ทำเนียบรัฐบาลว่า

ทำเนียบรัฐบาลมีมาตรการป้องกันรักษาความสะอาด และตรวจอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน และปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ทำความสะอาดพ่นยากำจัดเชื้อทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และทำความสะอาดห้องประชุมต่าง ๆ ก่อนและหลังที่มีการประชุม เพื่อสร้างความมั่นใจ

โฆษณา

นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสุขภาพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเริ่มทยอยตรวจแล้ว และจะมีการตรวจอีกครั้งในวันที่ 28 ธ.ค.63

ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวว่า ส่วนปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัย นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ไปติดตามดูแล ไม่ให้จำหน่ายเกินราคาชิ้นละ 2.50 บาท

ซึ่งเมื่อที่ 25 ธ.ค. 63 ได้ประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกไปตรวจติดตามจับกุมร้านค้าจำหน่ายเกินกว่าราคาที่กำหนด ควบคู่กับการรณรงค์ให้ประชาชนใช้หน้ากากผ้าควบคู่ไปด้วยได้

โฆษณา

แหล่งที่มา: ข่าวสด