นครราชสีมา ประกาศสั่งปิดโรงเรียนใหญ่

โฆษณา

สำหรับสถานการณ์ของ CV-19 ที่ตอนนี้พบผู้ติดกระจายไปหลายจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้หลายพื้นที่สั่งปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ล่าสุด นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ว่า หลังจากมีการประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่เสี่ย ง และมีผู้ติดเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็น 6 รายนั้น

ทางอำเภอพิมายได้ส่งทีมสอบสวนเข้าตรวจสอบและติดตามอาการ รวมทั้ง ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กักตัวเอง 14 วัน ในสถานที่กักกันที่ทางภาครัฐได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ในพื้นที่ เข้าตรวจสอบ ประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดในช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลปีใหม่นี้

โฆษณา

หากมีคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอพิมาย ให้รีบสอบถามข้อมูลการเดินทางและแจ้งให้กักตัว 14 วัน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันในพื้นที่อำเภอพิมาย

ทั้งนี้ ยังได้สั่งปิดโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอพิมาย 1 แห่ง ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว มีนักเรียนมากกว่า 4,000 คน เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย หลังจากพบว่าในอำเภอพิมาย มีผู้ติดจำนวน 1 ราย โดยให้ครูและนักเรียนทำการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน จนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอพิมาย และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมาจะคลี่คลายลง

โฆษณา

ทั้งนี้ คณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา มีมติให้ปิดโรงเรียนพิมายเพื่อความปลอดภัย และเตรียมกักตัวผู้ที่เดินทางมากจากจังหวัดเสี่ย งในช่วงนี้ด้วย